Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Niniejsze warunki sprzedaży są integralną częścią wszelkich umów zawieranych przez Sprzedawcę. Obowiązują z chwilą zawarcia umowy lub wystawienia faktury, rachunku lub paragonu. Warunki Kupującego nie mają zastosowania, chyba że na piśmie ustalono inaczej.
Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w miesiącach kwiecień-wrzesień od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty od 09.00 do 14.00; w październiku
w godzinach od 10.00 do 17.00 i w soboty od 09.00 do 14.00. W listopadzie, styczniu, lutym i częściowo w marcu centrum jest nieczynne. W grudniu zapraszamy po choinki!

PŁATNOŚĆ
Klient ma możliwość regulowania należności gotówką za rośliny i akcesoria gotówką lub kartą płatniczą, podczas dokonywania zakupów.

TRANSPORT
Istnieje możliwość organizacji transportu w promieniu 40 km. Cena jest wyliczana indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia i odległości. 

REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości roślin winny być składane w chwili zakupu.
2. Sprzedawca odpowiada finansowo za wadliwy towar wyłącznie do wysokości jego wartości w chwili nabycia.

GWARANCJE
Sprzedający udziela gwarancji jakości, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przyjęcie się, wzrost i kwitnienie zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z niezależnymi od niego i niepodlegającymi jego kontroli czynnikami zewnętrznymi. Wszelkie porady udzielane są zgodnie z posiadaną wiedzą i według najlepszej woli, jednak bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

ODMIANY CHRONIONE
1. Odmiany oznaczone symbolem ᴾᴮᴿ w katalogu oraz na dokumentach (tj. rachunkach, paragonach, fakturach, itp.) podlegają ochronie prawnej. Odmiany te są wpisane do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmiany prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) lub chronione przez Wspólnotowe Biuro Ochrony Roślin (CPVO). W związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się nie rozmnażać ich i nie zlecać ich rozmnażania. Sprzedający, odmiany podlegające ochronie prawnej, będzie sprzedawał wraz z upoważnieniem do korzystania z prawa do odmiany. Rozmnażanie roślin podlegających ochronie prawnej możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy licencyjnej.